How do I set up my internet?

If you are offline, the network connection icon on the bottom right-hand side of your screen will look like this .

Stav odpojení může být způsoben řadou různých důvodů: například může být vypojen síťový kabel, počítač může být přepnut do režimu „letadlo“ nebo ve vašem okolí nemusí být dostupné žádné sítě Wi-Fi.

Připojení k drátové síti

 1. Jestli chcete použít drátové připojení, stačí do počítače zapojit síťový kabel. Počítač se pokusí síťové připojení nastavit automaticky.

  Během doby, co bude počítač síťové přípojení nastavovat, budou na ikoně síťovéh připojení zobrazeny tři tečky.

 2. Once the network connection has been successfully set up, the network connection icon changes to this networked computer symbol.

Připojení k bezdrátové síti

 1. Is your Wi-Fi connected? Look for the network icon at the bottom right corner of your screen. You will see this icon . Click on it and a menu should appear.

 2. Is the Wi-Fi switch blue? If it is not, click on the words “Wi-Fi” to turn it on. Check to make sure it is now blue.

 3. Next, select your Wi-Fi network from the list.

 4. Enter your network password, which is usually different than the password you use to log in to your computer.

  Během doby, co bude počítač síťové přípojení nastavovat, budou na ikoně síťovéh připojení zobrazeny tři tečky.

 5. Once the network connection has been successfully set up, the network connection icon changes to this networked computer symbol.

If you don’t see your network in the list, try unplugging your Wi-Fi router then plugging it back in. If it still doesn’t work, you may need to contact your internet provider directly.

Remember that your friends or neighbors may have the same default network name you do, and your computer may be picking up their network signal. If your password isn’t working, make sure you have selected the right network.