Instalace místní tiskárny

Your system can recognize some types of printers automatically once they are connected. Most printers can be connected with a USB cable that attaches to your computer.

V tuto chvíli nemusíte vybírat, jestli chcete instalovat místní nebo síťovou tiskárnu. Jsou uvedeny v jednom okně.

  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

  2. Připojte tiskárnu k počítači příslušným kabelem. Měli byste na obrazovce zaznamenat nějako činnosti, jak bude systém hledat ovladače a měl by se vás dotázat o potvrzení, že tiskárnu chcete nainstalovat.

  3. Objeví se zpráva, že systém dokončil instalaci tiskárny. Vyberte Vytisknout zkušební stránku, aby se vytiskla testovací stránka, nebo Volby, abyste mohli provést dodatečné změny v nastavení.

If your printer was not set up automatically, you can add it in the printer settings.

Set up your printer manually:

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Klikněte na Tiskárny.

  3. Click the Unlock button in the top-right corner and enter your password.

  4. Click the + button.

  5. V okně, které se objeví, vyberte novou tiskárnu. Klikněte na Přidat.