Ρύθμιση τοπικού εκτυπωτή

Your system can recognize some types of printers automatically once they are connected. Most printers can be connected with a USB cable that attaches to your computer.

Δεν χρειάζεστε να επιλέξετε αν θέλετε να εγκαταστήσετε δικτυακό ή τοπικό εκτυπωτή τώρα. Είναι καταχωρημένοι σε ένα παράθυρο.

  1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ανοιχτός.

  2. Συνδέστε τον εκτυπωτή στο σύστημά σας μέσα από το κατάλληλο καλώδιο. Μπορεί να δείτε δραστηριότητα στην οθόνη καθώς το σύστημα αναζητά οδηγούς και ενδέχεται να σας ζητηθεί πιστοποίηση για να τους εγκαταστήσετε.

  3. Ένα μήνυμα θα εμφανιστεί όταν το σύστημα ολοκληρώσει την εγκατάσταση του εκτυπωτή. Επιλέξτε Εκτύπωση σελίδας δοκιμής για να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα, ή Επιλογές για να κάνετε πρόσθετες αλλαγές στη διαμόρφωση του εκτυπωτή.

Εάν ο εκτυπωτής σας δεν ορίστηκε αυτόματα, μπορείτε να τον προσθέσετε στις ρυθμίσεις του εκτυπωτή.

Set up your printer manually:

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Κάντε κλικ στο Εκτυπωτές.

  3. Πατήστε το κουμπί Ξεκλείδωμα στη πάνω δεξιά γωνία και εισάγετε τον κωδικό σας.

  4. Πατήστε το κουμπί +.

  5. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε τον νέο σας εκτυπωτή. Κάντε κλικ στο Προσθήκη.