स्थानिक प्रिंटर ठरवा

Your system can recognize some types of printers automatically once they are connected. Most printers can be connected with a USB cable that attaches to your computer.

You do not need to select whether you want to install a network or local printer now. They are listed in one window.

  1. प्रिंटर सुरु आहे याची खात्री करा.

  2. योग्य केबलसह छपाईयंत्राची प्रणालीशी जोडणी करा. प्रणाली ड्राइव्हर्सकरिता शोध घेतेवेळी तुम्हाला पडद्यावर कृती दिसतील, आणि तुम्हाला इंस्टॉल करण्यासाठी ओळख पटवण्यास विचारले जाईल.

  3. प्रणालीचे छपाईयंत्र इंस्टॉल करणे पूर्ण झाल्यानंतर संदेश आढळेल. चाचणी पृष्ठाची छपाई करण्यासाठी चाचणी पृष्ठाची छपाई करा, किंवा छपाईयंत्र मांडणीमध्ये अगाऊ बदल करण्यासाठी पर्याय निवडा.

छपाईयंत्राला स्वयंरित्या सेट अप केले नसल्यास, त्यास छपाईयंत्र सेटिंग्जमध्ये समाविष्ट करणे शक्य आहे.

Set up your printer manually:

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. प्रिंटर्स क्लिक करा.

  3. उजव्या कोपऱ्यातील कुलूपबंद अशक्य बटन क्लिक करा आणि पासवर्ड द्या

  4. + बटण क्लिक करा.

  5. पॉपअप पटलात, नविन छपाईयंत्राची निवड करा. समाविष्ट करा क्लिक करा.