How do I set up my internet?

If you are offline, the network connection icon on the bottom right-hand side of your screen will look like this .

Er kunnen diverse redenen zijn voor de offlinestatus: er kan een netwerkkabel niet goed zijn aangesloten, de computer kan in de vliegtuigstand gezet zijn, of er zijn geen WiFi-netwerken beschikbaar in uw buurt.

Verbinding maken met een bekabeld netwerk

 1. Als u een bekabelde verbinding wilt hebben, sluit dan een netwerkkabel aan om online te gaan. De computer zal proberen de netwerkverbinding automatisch voor u tot stand te brengen.

  Terwijl de computer een netwerkverbinding voor u tot stand brengt, toont het netwerkpictogram drie stippen.

 2. Once the network connection has been successfully set up, the network connection icon changes to this networked computer symbol.

Verbinding maken met een wifi-netwerk

 1. Is your Wi-Fi connected? Look for the network icon at the bottom right corner of your screen. You will see this icon . Click on it and a menu should appear.

 2. Is the Wi-Fi switch blue? If it is not, click on the words “Wi-Fi” to turn it on. Check to make sure it is now blue.

 3. Next, select your Wi-Fi network from the list.

 4. Enter your network password, which is usually different than the password you use to log in to your computer.

  Terwijl de computer een netwerkverbinding voor u tot stand brengt, toont het netwerkpictogram drie stippen.

 5. Once the network connection has been successfully set up, the network connection icon changes to this networked computer symbol.

If you don’t see your network in the list, try unplugging your Wi-Fi router then plugging it back in. If it still doesn’t work, you may need to contact your internet provider directly.

Remember that your friends or neighbors may have the same default network name you do, and your computer may be picking up their network signal. If your password isn’t working, make sure you have selected the right network.