Use global search

The global search bar makes search easy! You can look for apps, documents, photos and more, right from your desktop. If you have an internet conection, you can even look for things that are on the internet, like you would on google, with the global search tool.

 1. From the desktop, click on the global search bar at the top of your screen that says "Search Google and more..." Start typing to search.

 2. Počas písania sa zobrazujú výsledky zodpovedajúce tomu čo sme napísali. Prvý výsledok je vždy zvýraznený a zobrazuje sa hore.

  Press Enter to choose the first highlighted result.

 3. Medzi výsledkami vyhľadávania sa môžu objaviť nasledujúce položky:

  • zodpovedajúce aplikácie, zobrazené navrchu výsledkov vyhľadávania,

  • matching settings, and

  • zodpovedajúce dokumenty.

 4. In the search results, click on the item you want to open.

  Položku tiež môžeme vybrať pomocou šípok a stlačením klávesu Enter.