Podesite lokalni štampač

Your system can recognize some types of printers automatically once they are connected. Most printers can be connected with a USB cable that attaches to your computer.

Ne morate da izaberete da li želite sada da instalirate mrežni ili mesni štampač. Oni su navedeni u jednom prozoru.

  1. Uverite se da je štampač upaljen.

  2. Povežite štampač na vaš sistem odgovarajućim kablom. Videćete aktivnost na ekranu kako sistem bude tražio upravljačke programe, i od vas može biti zatraženo da potvrdite identitet da biste ih instalirali.

  3. Biće prikazana poruka kada sistem bude završio instaliranje štampača. Izaberite Odštampaj probnu stranicu da odštampate probnu stranicu, ili Opcije da napravite dodatne izmene u podešavanjima štampača.

Ako vaš štampač nije samostalno podešen, možete da ga dodate u podešavanjima štampača.

Set up your printer manually:

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Kliknite Štampači.

  3. Kliknite na dugme Otključaj u gornjem desnom uglu i upišite vašu lozinku.

  4. Kliknite na dugme +.

  5. U prozorčetu koje će se pojaviti, izaberite vaš novi štampač. Pritisnite Dodaj.