Understand administrative privileges

Kao i datoteke koje vi napravite, vaš računar sadrži brojne datoteke koje su potrebne sistemu da bi ispravno radio. Ako su ove važne sistemske datoteke izmenjene na neodgovarajući način mogle bi da izazovu loš rad mnogih stvari, tako da su u osnovi zaštićene od izmena. Određeni programi takođe menjaju važne delove sistema, tako da su i od ovoga zaštićene.

Način na koji su zaštićene omogućava samo korisnicima sa administratorskim ovlašćenjima da izmene datoteke ili da koriste programe. Pri svakodnevnom korišćenju, nećete morati da menjate nikakve sistemske datoteke ili da koristite ove programe, tako da po osnovi nemate administratorska ovlašćenja.

Sometimes you need to use these applications, so you may be able to temporarily get administrative privileges to allow you to make the changes. If an application needs administrative privileges, it will ask for your password.

Administratorska ovlašćenja su povezana sa vašim korisničkim nalogom. Korisnicima administratorima je dozvoljeno da imaju ova ovlašćenja dok običnim korisnicima nije. Bez administratorskih ovlašćenja nećete biti u mogućnosti da instalirate programe. Neki korisnički nalozi (na primer, „administratorski“ nalog) imaju stalna administratorska ovlašćenja. Ne biste trebali da koristite administratorska ovlašćenja čitavo vreme, zato što biste mogli slučajno da izmenite nešto što niste nameravali (da obrišete potrebnu sistemsku datoteku, na primer).

Sažeto, administratorska ovlašćenja vam omogućavaju da izmenite važne delove vašeg sistema kada je potrebno, ali vas sprečavaju da to slučajno uradite.

Šta znači „super korisnik“?

Korisnik sa administratorskim ovlašćenjima se ponekad naziva super korisnikom. Jednostavno zbog toga što taj korisnik ima više ovlašćenja nego običan korisnik. Možete da vidite ljude koji raspravljaju o stvarima kao su i sudo; to su programi koji vam privremeno daju ovlašćenja „super korisnika“ (administratora).

Zašto su korisna administratorska ovlašćenja?

Zahtevanje od korisnika da imaju administratorska ovlašćenja pre unošenja važnih izmena na sistemu je korisno zato što pomaže u zaštiti vašeg sistema od oštećenja, namernih ili nenamernih.

Ako imate administratorska ovlašćenja svo vreme, možete slučajno da izmenite neku važnu datoteku, ili da pokrenete neki program koji bi greškom izmenio nešto važno na sistemu. Samo privremeno dobijanje administratorskih ovlašćenja, kada su vam potrebna, smanjuje rizik dešavanja ovih grešaka.

Only certain trusted users should be allowed to have administrative privileges. This prevents other users from messing with the computer and doing things like changing important files. This is useful from a security standpoint.