ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ระบบของคุณอาจตรวจพบเครื่องพิมพ์บางชนิดได้โดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่อ คุณอาจเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ส่วนใหญ่ได้ด้วยสาย USB ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

คุณไม่ต้องเลือกว่าจะติดตั้งโครงข่ายหรือเครื่องพิมพ์ในตอนนี้ ข้อมูลเหล่านั้นจะรวมไว้ในหน้าต่างเดียว

  1. ดูให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่

  2. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับระบบของคุณด้วยสายเคเบิลที่เหมาะสม คุณอาจดูกิจกรรมบนหน้าจอในระหว่างที่ระบบกำลังค้นหาไดร์ฟเวอร์ และคุณอาจได้รับคำขอให้อนุญาตติดตั้ง

  3. ข้อความจะแสดงขึ้นเมื่อระบบติดตั้งเครื่องพิมพ์เรียบร้อยแล้ว เลือก พิมพ์หน้าทดสอบ เพื่อทดลองพิมพ์ หรือ ตัวเลือกเพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ต่อ

หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ติดตั้งอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มได้ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์

ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เอง:

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิก เครื่องพิมพ์

  3. คลิกปุ่ม ปลดล็อกตรงมุมขวาบนเพื่อใส่รหัสผ่าน

  4. คลิกที่ปุ่ม +

  5. ในหน้าต่างป็อปอัพ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ใหม่ของคุณ คลิก เพิ่ม