Tôi không nhìn thấy thanh tác vụ hay trình đơn bắt đầu, tôi phải làm gì?

Nếu không thấy thanh tác vụ màu đen ở phía dưới màn hình, bạn cần điều chỉnh màn hình cho phù hợp với TV.

Để điều chỉnh màn hình của bạn:

  1. Nhấp chuột phải vào desktop và chọn "Change Background..." (Thay đổi Ảnh nền...).

  2. Nhấp vào nút quay lại ở góc trái phía trên của hộp thoại.

  3. Chọn biểu tượng Hiển thị.

  4. Chọn hộp thoại kế bên Đặt tỷ lệ có nội dung "Điều chỉnh màn hình cho TV".

  5. Lúc này bạn sẽ thấy một thanh màu đen ở dưới màn hình và thanh thực đơn người dùng ở góc dưới bên trái màn hình của bạn!