Cách tôi thiết lập internet của mình?

Nếu bạn đang ngoại tuyến, biểu tượng kết nối mạng ở phía dưới bên phải màn hình của bạn sẽ trông như thế này .

Có một số lý do gây ra tình trạng ngoại tuyến: ví dụ như cáp mạng đã bị tháo ra, máy tính đã được thiết lập để chạy chế độ máy bay, hoặc không có mạng Wi-Fi nào trong khu vực của bạn.

Kết nối với một mạng có dây

 1. Nếu bạn muốn sử dụng kết nối có dây, chỉ việc cắm vào một đường cáp mạng để kết nối trực tuyến. Máy tính sẽ tự động tìm cách thiết lập kết nối mạng giúp bạn.

  Trong khi máy tính thiết lập kết nối mạng cho bạn, biểu tượng kết nối mạng hiển thị ba dấu chấm

 2. Ngay khi kết nối mạng đã được thiết lập thành công, biểu tượng kết nối mạng thay đổi thành biểu tượng là máy tính đã được kết nối mạng .

Kết nối với mạng Wi-Fi

 1. Bạn có kết nối Wi-Fi? Hãy tìm biểu tượng mạng ở góc dưới bên phải màn hình của bạn. Bạn sẽ thấy biểu tượng này . Nhấp vào đó và thanh công cụ sẽ hiện ra.

 2. Biểu tượng chuyển Wi-Fi có màu xanh dương không? Nếu không, nhấp vào chữ “Wi-Fi” để bật lên. Kiểm tra để chắc chắn rằng biểu tượng bây giờ là màu xanh.

 3. Tiếp theo, chọn mạng Wi-Fi của bạn từ danh sách.

 4. Nhập mật khẩu mạng của bạn, thường khác với mật khẩu bạn dùng để đăng nhập máy tính.

  Trong khi máy tính thiết lập kết nối mạng cho bạn, biểu tượng kết nối mạng hiển thị ba dấu chấm

 5. Ngay khi kết nối mạng đã được thiết lập thành công, biểu tượng kết nối mạng thay đổi thành biểu tượng là máy tính đã được kết nối mạng .

Nếu bạn không thấy mạng của mình trong danh sách, hãy thử rút phích cắm bộ định tuyến Wifi của bạn rồi cắm lại. Nếu việc đó vẫn không có tác dụng, có thể bạn cần phải liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp mạng internet của bạn.

Nhớ rằng bạn bè hoặc hàng xóm của bạn có thể cũng dùng tên mạng lưới mặc định giống bạn, và có thể máy tính của bạn nhận được tín hiệu mạng của họ. Nếu mật khẩu của bạn không hoạt động, đảm bảo rằng bạn đã lựa chọn đúng mạng lưới.