Tôi làm thế nào để giúp cho Endless trở nên tốt hơn?

Bạn yêu thích những điều gì về Endless? Có bất kỳ điều gì mà bạn muốn thay đổi không? Bạn có bất cứ ý tưởng hay gợi ý nào để đưa vào các ứng dụng mới không?

Bấm vào đường dẫn Phản hồi với Chúng tôi trong ứng dụng Trung tâm Trợ giúp này và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Chúng tôi muốn nghe từ bạn!

Xin lưu ý rằng bạn sẽ cần kết nối internet để gửi ý kiến phản hồi của mình.