Thiết lập máy in cục bộ

Hệ thống của bạn có thể tự động nhận biết một số loại máy in sau khi chúng đã được kết nối. Đa số các máy in có thể được kết nối bằng một cáp USB gắn vào máy tính của bạn.

Bạn không cần phải chọn liệu bạn có muốn cài đặt một mạng lưới hoặc một máy in cục bộ ngay lúc này. Chúng được liệt kê trong một cửa sổ.

  1. Nhớ bật máy in.

  2. Kết nối máy in vào máy tính qua cổng phù hợp. Bạn có thể thay haọt động trên màn hình khi hệ thống tìm trình điều khiển, và bạn có thể được hỏi xác thực để cài đặt.

  3. Một thông báo sẽ xuất hiện khi hệ thống kết thúc cài đặt máy máy in. Chọn Print Test Page (In Thử) để in một trang kiểm tra, hoặc {Options (Tùy chọn) để thay đổi thêm trong thiết lập máy in.

Nếu máy in bạn không được thiết lập tự động, bạn có thể thêm nó vào thiết lập máy in.

Cài đặt bằng tay cho máy in của bạn:

  1. Gõ từ "Cài đặt" vào thanh tìm kiếm toàn cầu trên màn hình nền. Biểu tượng Cài đặt sẽ xuất hiện, hãy bấm vào đó hoặc nhấn Enter để mở.

  2. Nhấn Máy in.

  3. Nhấp vào nút Unlock nằm ở góc trên bên phải rồi nhập mật khẩu của bạn.

  4. Bấm nút +.

  5. Trong cửa sổ bật ra, chọn máy in mới của bạn. Bấm Thêm.