Thêm tài khoản người dùng mới

Bạn có thể tạo nhiều tài khoản người dùng trên máy tính của mình và cấp tài khoản người dùng cho từng người sử dụng máy tính của bạn. Bằng cách này, bạn có thể bảo đảm rằng các tệp của mình giữ được sự riêng tư và mỗi người dùng sẽ có thư mục chủ, tài liệu và các cài đặt tùy chỉnh của riêng họ.

Bạn sẽ cần có đặc quyền quản trị viên để thêm tài khoản người dùng. Quản trị viên thường là người thiết lập tài khoản của họ đầu tiên khi máy tính lần đầu được mua về và thiết lập, mặc dù những người khác cũng có thể được người dùng đầu tiên đó trao đặc quyền quản trị viên.

Nếu bạn là quản trị viên, hãy làm theo các bước sau để thêm tài khoản người dùng:

  1. Gõ từ "Cài đặt" vào thanh tìm kiếm toàn cầu trên màn hình nền. Biểu tượng Cài đặt sẽ xuất hiện, hãy bấm vào đó hoặc nhấn Enter để mở.

  2. Bấm vào Người dùng.

  3. Nhấn Mở khóa ở góc trên bên phải và nhập mật khẩu của bạn khi được hỏi.

  4. Nhấn nút +, dưới danh sách các tài khoản ở bên trái, để bổ sung thêm tài khoản cho người sử dụng mới.

  5. Nếu bạn muốn người dùng mới có quyền truy cập quản trị vào máy tính, hãy chọn Administrator (Quản trị) cho loại tài khoản. Quản trị viên có thể làm những việc như thêm và xóa người dùng, cài đặt phần mềm và trình điều khiển, và thay đổi ngày và thời gian.

  6. Nhập họ và tên đầy đủ của người sử dụng mới. Tên người sử dụng sẽ được tự động điền vào, dựa trên họ và tên đầy đủ. Nếu bạn không thích tên người sử dụng do máy đề xuất, bạn có thể thay đổi.

  7. Bạn có thể chọn thiết lập mật khẩu cho người dùng mới hoặc để máy tự thiết lập khi đăng nhập lần đầu tiên. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng tạo mật khẩu để tự động tạo ra một mật khẩu ngẫu nhiên.

  8. Nhấp vào Thêm.

Nếu bạn muốn thay đổi mật khẩu sau khi tạo tài khoản, hãy chọn tài khoản đó, Mở khóa bảng điều khiển và nhấn vào trạng thái mật khẩu hiện tại.

Trong bảng Users, bạn có thể nhấp vào hình ảnh nằm cạnh tên người sử dụng ở bên phải để chọn hình ảnh cho tài khoản đó. Hình ảnh này sẽ hiện ra ở cửa sổ đăng nhập. Endless cung cấp một số hình ảnh trong kho ảnh nếu bạn muốn dùng, hoặc bạn có thể chọn ảnh của riêng bạn hay dùng webcam chụp ảnh.

Bạn nên tạo một tài khoản "Khách" để bạn bè hoặc người khác tới thăm bạn có thể sử dụng tài khoản này mà bạn vẫn yên tâm vì biết họ sẽ không làm xáo trộn các ưu tiên của bạn hay không xóa các tệp tin của bạn.