Llegir la pantalla en braille

The Orca screen reader can display the user interface on a refreshable Braille display.

Consulteu l'ajuda d'Orca per a més informació.