Per què la meva xarxa sense fil continua desconnectant-se?

You may find that you have been disconnected from a wireless network even though you wanted to stay connected. Your computer will normally try to reconnect to the network as soon as this happens (the network icon on the taskbar will display three dots if it is trying to reconnect), but it can be annoying, especially if you were using the internet at the time.

Senyal de xarxa sense fil fluixa

Un motiu molt comú pel que esteu desconnectats d'una xarxa sense fil és que tingueu un senyal baix. Les xarxes sense fil tenen un rang limitat, de manera que si s'està massa lluny de l'estació base, és possible que no es pugui obtenir un senyal prou fort per a mantenir una connexió. Les parets i altres objectes entre vostè i l'estació base també poden debilitar el senyal.

The network icon on the taskbar displays how strong your wireless signal is. If the signal looks low, try moving closer to the wireless base station.

No s'ha establert correctament la connexió de xarxa

A vegades, quan es connecta a una xarxa sense fil, al principi pot semblar que s'hagi connectat correctament, però aleshores es desconnecta poc després. Això normalment passa perquè l'equip només va tenir un èxit parcial en connectar-se a la xarxa: va aconseguir establir una connexió, però no va poder finalitzar la connexió per alguna raó i, per tant, finalment es va desconnectar.

Una possible raó perquè passi això és que hàgiu introduït una contrasenya incorrecta o que l'ordinador no estigui autoritzat a la xarxa (perquè la xarxa necessita un nom d'usuari per a iniciar sessió, per exemple).

Maquinari/controladors de xarxa sense fil poc fiables

Alguns maquinaris de les xarxes sense fil poden ser poc fiables. Les xarxes sense fil són complicades, de manera que les targetes de xarxa sense fil i les estacions base ocasionalment tenen problemes menors i poden desconnectar connexions. Això és molest, però passa bastant regularment amb molts dispositius. Si de tant en tant es va desconnectant de les connexions sense fil, pot ser el motiu. Si això passa amb molta freqüència, és possible que hàgiu de considerar obtenir un maquinari diferent.

Xarxes sense fil ocupades

Les xarxes sense fil en llocs molt ocupats (per exemple, a les universitats i cafeteries) sovint tenen molts equips que intenten connectar-se al mateix temps. De vegades, aquestes xarxes estan massa ocupades i no poden gestionar tots els ordinadors que s'intenten connectar, de manera que algunes es desconnecten.