Què vol dir WEP i WPA?

WEP i WPA (juntament amb WPA2) són noms per a diferents eines de xifrat utilitzades per a garantir seguretat de la vostra connexió sense fil. L'encriptació codifica la connexió de xarxa perquè ningú no pugui "escoltar-la" i observar quines pàgines web esteu veient, per exemple. WEP significa Wired Equivalent Privacy, i WPA significa Wireless Protected Access. WPA2 és la segona versió de l'estàndard WPA.

Utilitzar algun xifratge sempre és millor que no utilitzar-ne cap, però WEP és el menys segur d'aquests estàndards, i no hauria d'usar-se si es pot evitar. WPA2 és el més segur dels tres. Si la vostra targeta de xarxa i el vostre encaminador admeten WPA2, és el que heu d'utilitzar quan configureu la vostra xarxa sense fil.