Otevření souborů pomocí jiných aplikací

When you double-click a file in your documents folder, it will be opened with the default application for that file type unless you choose another application to open it.

To open a file with an application other than the default one, right-click the file, move your mouse to the "Open With" option, and choose the application you want to open the file with. If you don't see the application you want in that list, click Other Application.... The file manager only shows applications it knows can handle the file.

Změna výchozí aplikace

Můžete změnit výchozí aplikaci, která se používá k otevření souborů daného typu. Umožní vám to otevřít vaši upřednostňovanou aplikaci, když otevřete soubor dvojitým kliknutím. Například můžete chtít, aby se otevřel váš oblíbený hudební přehrávač, když dvojitě kliknete na soubor MP3.

  1. Vyberte soubor typu, pro který chcete výchozí aplikaci změnit. Například, když chcete změnit, která aplikace bude otevírat soubory MP3, vyberte soubor .mp3.

  2. Right-click the file and select Information.

  3. Vyberte kartu Otevřít pomocí.

  4. Select the application you want and click Set as default. By default, the list only shows applications that can handle the file. To look through all the applications on your computer, click Show other applications.

    If Other Applications contains an application you sometimes want to use, but don't want to make the default, select that application and click Add. This will add it to Recommended Applications. You will then be able to use this application by right-clicking the file and selecting it from the list.

Tyto změny výchozí aplikaci neplatí jen pro vybraný soubor, ale obecně pro všechny soubory stejného typu.