Canviar la data i l'hora

Si la data i l'hora que es mostren a la barra superior són incorrectes o en un format incorrecte, podeu canviar-les:

  1. Go to the desktop and start typing Settings.

  2. Feu clic a Paràmetres.

  3. Feu clic a Data i hora a la barra lateral per a obrir el quadre.

  4. Si teniu la Data i hora automàtiques a ON, la data i hora s'actualitzaran automàticament si teniu connexió a Internet. Per a actualitzar la data i l'hora manualment, configureu-la a OFF.

  5. Feu clic a Data i hora, aleshores ajusteu l'hora i la data.

  6. Pot canviar com es mostra l'hora seleccionant 24 hores o AM/PM a Format de l'hora.

Pot desitjar establir la zona horària manualment.