Establir el temps d'entrada en inactivitat de la pantalla

Per a estalviar energia, podeu ajustar el temps abans que la pantalla entri en mode d'espera i quedi inactiva. També podeu desactivar completament la desconnexió.

Per a establir el temps d'entrada en inactivitat:

  1. Go to the desktop and start typing Power.

  2. Feu clic a Energia per a obrir el quadre.

  3. Use the Screen Blank drop-down list under Power Saving Options to set the time until the screen blanks, or disable the blanking completely.

Quan l'ordinador estigui inactiu, la pantalla es bloquejarà automàticament per raons de seguretat. Per a canviar aquest comportament, mireu La pantalla es tanca massa ràpidament.