Přístupnost

Součástí systému jsou asistenční technologie, které podporují uživatele s různými postiženími a speciálními potřebami a umí spolupracovat se zařízeními sloužícími jako asistenční pomůcky. Na horní lištu si můžete přidat nabídku zpřístupnění, abyste získali snadný přístup k řadě těchto funkcí zpřístupnění.

Zraková postižení

Sluchová postižení

Pohybová postižení