Spouštění aplikací

If you are not on the desktop, select the Applications button on the left side of the top bar to return to the desktop. This is where you can find all of your applications. You can also open the desktop by pressing the Super + A keys. To open the activities overview press the Super key.

There are several ways of opening an application once you’re on the Desktop

  • Začněte psát název aplikace a hledání ihned započne. (Pokud ne, klepněte na vyhledávací pole vpravo nahoře a až potom začněte psát.) Jestliže přesný název aplikace neznáte, zkuste napsat nějaké slovo vztahující se k aplikaci. Vyhledanou aplikaci spustíte kliknutím na její ikonu.

  • Některé aplikace mají svoji ikonu v Oblíbených, což je vodorovný pruh ikon v dolní části přehledu Činností. Kliknutím na některou z ikon spustíte příslušnou aplikaci.

    Používáte-li některou aplikaci často, můžete si ji do oblíbených přidat.

  • Click the grid button (which has nine dots) in the dash. You will see the first page of the desktop. To see more applications, press the dots at the bottom, above the dash, to view other applications or move your mouse cursor to the right-most side of the screen and select the arrow button that appears. Press on the application to start it.

  • Aplikaci můžete spustit na samostatné pracovní ploše tím, že přetáhnete její ikonu z oblíbených na jednu z pracovních ploch. Aplikace se pak otevře na této pracovní ploše.

    Aplikaci můžete spustit na nové pracovní ploše tím, že přetáhnete její ikonu na prázdnou pracovních plochu nebo na malou mezeru mezi dvěma pracovními plochami.

Rychlé spuštění příkazu

Jiným způsobem spouštění aplikací je zmáčknout Alt+F2, napsat její spouštěcí příkaz a následně zmáčknout Enter.

Například spuštění přehrávače Rhythmbox se provede tak, že zmáčknete Alt+F2 a napíšete „rhythmbox“ (bez uvozovek). Název aplikace je příkaz, který spustí program.

Pro rychlý přístup k dříve spuštěným příkazům použijte klávesy s kurzorovými šipkami.