बॅकअप कसा घ्यावा

फाइल्स आणि सेटिंग्जच्या बॅकअपचा सर्वात सोपा पर्याय म्हणजे बॅकअप ॲप्लिकेशनने बॅकअप कृती व्यवस्थापीत करणे. असंख्य विविध बॅकअप ॲप्लिकेशन्स उपलब्ध आहेत, उदाहरणार्थ Déjà Dup.

पसंत केलेल्या बॅकअप ॲप्लिकेशनकरिता मदत तुम्हाला बॅकअपची प्राधान्यताशी अवगत करेल, तसेच डाटा देखील पुन्हा साठवेल.

An alternative option is to copy your files to a safe location, such as an external hard drive, an online storage service, or a USB drive. Your personal files and settings are usually in your Home folder, so you can copy them from there.

स्टोरेज साधनाच्या आकारानुसार बॅकअपजोगी डाटाचे प्रमाण मर्यादीत आहे. बॅकअप साधनवर जागा असल्यास, संपूर्ण होम फोल्डरला खाळील अपवादसहे बॅकअप करणे सर्वात उत्तम राहते:

  • Files that are already backed up somewhere else, such as to a USB drive, or other removable media.

  • Files that you can recreate easily. For example, if you are a programmer, you do not have to back up the files that get produced when you compile your programs. Instead, just make sure that you back up the original source files.

  • कचरापेटी फोल्डरमधील कोणत्याही फाइल्स. ~/.local/share/Trash येथे तुमचे कचरापेटी फोल्डर आढळेल.