बॅकअप कुठे साठवावा

You should store backup copies of your files somewhere separate from your computer — on an external hard disk, for example. That way, if the computer breaks, or is lost or is stolen, the backup will still be intact. For maximum security, you shouldn’t keep the backup in the same building as your computer. If there is a fire or theft, both copies of the data could be lost if they are kept together.

योग्य बॅकअप मिडीयम नीवडणे देखील महत्वाचे आहे. सर्व बॅक्ड-अप फाइल्सकरिता पुरेशी डिस्क क्षमता असणाऱ्या साधनावर बॅकअप्स साठवा.

स्थानिक आणि रिमोट साठवण पर्याय

  • USB मेमोरी की (कमी क्षमतेची)

  • अंतर्गत डिस्क ड्राइव (उच्च क्षमतेची)

  • बाह्य हार्ड डिस्क (जास्तकरुन उच्च क्षमतेची)

  • नेटवर्कने जोडलेली ड्राइव (उच्च क्षमतेची)

  • फाइल/बॅकअप सर्वर (उच्च क्षमतेचा)

  • लिहिता येण्यासारख्या CD किंवा DVD (कमी/मध्यम क्षमतेच्या)

  • Online backup service (Amazon S3, for example; capacity depends on price)

प्रणालीवरील प्रत्येक फाइलच्या बॅकअपकरिता काही पर्यायांकडे अतिरिक्त क्षमता आहे, त्यास संपूर्ण प्रणाली बॅकअप असेही म्हटले जाते.