Ανάγνωση οθόνης σε Μπράιγ

The Orca screen reader can display the user interface on a refreshable Braille display.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη Βοήθεια Orca.