Διαγραφή αρχείων και φακέλων

Εάν δεν θέλετε ένα αρχείο ή φάκελο, μπορείτε να το διαγράψετε. Όταν διαγράφετε ένα αντικείμενο μετακινείται στον φάκελο Απορρίμματα, όπου αποθηκεύεται μέχρι να τα αδειάσετε. Μπορείτε να επαναφέρετε αντικείμενα από τον φάκελο Απορρίμματα στην αρχική τους θέση εάν αποφασίσετε ότι τα χρειάζεστε, ή εάν διαγράφηκαν κατά λάθος.

Για να στείλετε ένα αρχείο στα απορρίμματα:

  1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να βάλετε στα απορρίμματα κάνοντας κλικ πάνω του μια φορά.

  2. Πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο σας. Εναλλακτικά, μεταφέρετε το αντικείμενο στα Απορρίμματα στην πλευρική στήλη.

The file will be moved to the trash, and you’ll be presented with an option to Undo the deletion. The Undo button will appear for a few seconds. If you select Undo, the file will be restored to its original location.

Για να διαγράψετε αρχεία μόνιμα, και να ελευθερώσετε χώρο στον υπολογιστή σας, χρειάζετε να αδειάσετε τα απορρίμματα. Για να αδειάσετε τα απορρίμματα, δεξί κλικ στα Απορρίμματα στην πλευρική στήλη και επιλέξτε Άδειασμα απορριμμάτων.

Μόνιμη διαγραφή ενός αρχείου

Μπορείτε αμέσως να διαγράψετε ένα αρχείο μόνιμα, χωρίς να πρέπει να το στείλετε στα απορρίμματα πρώτα.

Για να διαγράψετε μόνιμα ένα αρχείο:

  1. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.

  2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift, έπειτα πατήστε το πλήκτρο Delete στο πληκτρολόγιο σας.

  3. Επειδή δεν μπορείτε να το αναιρέσετε, θα ερωτηθείτε για επιβεβαίωση ότι θέλετε να διαγράψετε το αρχείο ή τον φάκελο.

Τα διαγραμμένα αρχεία σε μια αφαιρούμενη συσκευή μπορεί να μην είναι ορατά σε άλλα λειτουργικά συστήματα, όπως Windows ή Mac. Τα αρχεία είναι ακόμα εκεί και θα είναι διαθέσιμα όταν συνδέσετε τη συσκευή πίσω στον υπολογιστή σας.