Читајте екран Брајевим писмом

The Orca screen reader can display the user interface on a refreshable Braille display.

Погледајте Помоћ Орке за више података.