Povećajte oblast ekrana

Povećavanje ekrana je drugačije od samog uvećavanja veličine teksta. Ova funkcija je kao da imate uveličavajuće staklo, koje vam omogućava da se krećete unaokolo i da približavate delove ekrana.

  1. Go to the Desktop and start typing Accessibility.

  2. Click on Accessibility to open the panel.

  3. Pritisnite Uveličanje u odeljku Videti.

  4. Switch the Zoom switch in the top-right corner of the Zoom Options window to on.

Sada možete da se krećete unaokolo po oblasti ekrana. Pomerajući vašeg miša do ivica ekrana, pomeraćete uveličanu oblast u raznim pravcima, što će vam omogućiti da vidite oblast vašeg izbora.

You can quickly turn zoom on and off by clicking the accessibility icon on the taskbar and selecting Zoom.

Možete da izmenite činilac uveličanja, praćenje miša, i položaj uveličanog pregleda na ekranu. Doterajte ovo u jezičku Lupa u prozoru Opcija uvećanja.

Možete da aktivirate nišan da vam pomogne da pronađete miša ili pokazivač dodirne table. Uključite ih i doterajte njihovu dužinu, boju i debljinu, u jezičku Nišana u prozoru podešavanja Uvećanja.

Možete da se prebacite na obrnuti video ili Belo na crnom, i da podesite opcije osvetljenosti, kontrasta i sivila za lupu. Kombinacija ovih opcija je korisna za ljude sa slabijim vidom, svaki stepen fotofobije, ili samo za korišćenje računara pod nepovoljnim uslovima osvetljenosti. Izaberite jezičak Efekti boje u prozoru podešavanja Uvećanja da uključite i izmenite ove opcije.