Uklonite datoteke i fascikle

Ako više ne želite datoteku ili fasciklu, možete da je obrišete. Kada obrišete neku stavku ona biva premeštena u fasciklu Smeće, u kojoj će se nalaziti sve dok ne ispraznite smeće. Možete da povratite stavke iz fascikle Smeće na njihova prvobitna mesta ako odlučite da vam trebaju, ili ako ste ih slučajno obrisali.

Da pošaljete datoteku u smeće:

  1. Izaberite stavku koju želite da bacite u smeće tako što ćete jednom kliknuti na nju.

  2. Pritisnite Obriši na vašoj tastaturi. Ili drugačije, prevucite stavku u smeće u bočnoj površi.

Datoteka će biti premeštena u smeće, a vama će biti prikazana opcija za poništavanje brisanja. Dugme poništavanja će se pojaviti za nekoliko sekunde. Ako izaberete Poništi, datoteka će biti vraćena na njeno prvobitno mesto.

Da trajno obrišete datoteke, i da oslobodite prostor na disku na računaru, moraćete da ispraznite smeće. Da ispraznite smeće, kliknite desnim tasterom miša na Smeće u bočnoj površi i izaberite Izbaci smeće.

Trajno obrišite datoteku

Možete istog trenutka trajno da obrišete datoteku, a da je pre toga ne pošaljete u smeće.

Da trajno obrišete datoteku:

  1. Izaberite stavku koju želite da obrišete.

  2. Pritisnite i držite taster Šift, zatim pritisnite taster Obriši na vašoj tastaturi.

  3. Zato što ovu radnju ne možete da opozovete, od vas će biti zatraženo da potvrdite da želite da obrišete datoteku ili fasciklu.

Obrisane datoteke na prenosivom uređaju neće biti vidljive na drugim operativnim sistemima, kao što je Vindouz ili Mek OS. Datoteke su još uvek tamo, i biće dostupne kada ponovo priključite uređaj na vaš računar.