Ieslēgt atlecošos taustiņus

Ieslēgt atlecošos taustiņus, lai ignorētu ātri atkārtotu taustiņu piespiešanu. Piemēram, ja jums ir roku trīce, kas izraisa vairākkārtīgu taustiņa piespiešanu, kad vēlaties piespiest tikai vienreiz, jums vajadzētu ieslēgt atlecošos taustiņus.

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Click on Universal Access.

  3. Spiediet Rakstīšanas asistents (AccessX) un sadaļā Rakstīšana.

  4. Pārslēdziet Atlecošos taustiņus uz |.

Ātri ieslēgt vai izslēgt atlecošos taustiņus

You can turn bounce keys on and off by clicking the accessibility icon on the task bar at the bottom of your screen and selecting Bounce Keys. The accessibility icon is visible when one or more settings have been enabled from the Universal Access panel.

Lietojiet Pieņemšanas aizture slīdni, lai norādītu aizturi no taustiņa piespiešanas pirmās reizes līdz tiek reģistrēts jauna taustiņa piespiešana. Izvēlieties Pīkstēt, kad taustiņš tiek noraidīts, ja vēlaties, lai dators rada skaņu katru reizi, kad tiek ignorēta taustiņa piespiešana, kad tas notiek pārāk ātri pēc iepriekšējās taustiņa piespiešanas.