Ekrāna zibsnīšana pie brīdinājuma skaņas saņemšanas

Jūsu dators atskaņos vienkāršu brīdinājuma skaņu noteikta veida ziņojumiem un notikumiem. Ja jums ir grūti sadzirdēt šīs skaņas, jūs varat likt vai nu visam ekrānam, vai arī aktīvajam logam vizuāli nozibsnīt vienmēr, kad šāda brīdinājuma skaņa tiek atskaņota.

Tas var būt arī lietderīgi, ja esat vidē, kur nepieciešams, lai jūsu dators uzvestos klusi, piemēram, bibliotēkā. Skatiet Izvēlieties vai deaktivēt brīdinājumu skaņas, lai uzzinātu, kā apklusināt brīdinājuma skaņas, un pēc tam ieslēgt vizuālo brīdināšanu.

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Click on Universal Access.

  3. Spiediet uz Vizuālie brīdinājumi sadaļā Dzirdēšana.

  4. Pārslēdziet Vizuālie brīdinājumi uz |.

  5. Izvēlieties, vai vēlaties visa ekrāna, vai tikai aktīvā loga virsraksta zibsnīšanu.

You can quickly turn visual alerts on and off by clicking the accessibility icon on the task bar and selecting Visual Alerts.