Right click with your keyboard

The Menu key, also known as the Application key, is a key found on some Windows-oriented keyboards. This key is usually on the bottom-right of the keyboard, next to the Ctrl key, but it can be placed in a different location by keyboard manufacturers. It is usually depicted as a cursor hovering above a menu: Menu key icon.

Šī taustiņa galvenā funkcija ir atvērt konteksta izvēlni ar tastatūru, nevis klikšķinot ar peles pogām. Tas noder, ja nav pieejama pele vai līdzīga ierīce, vai kad nav pieejama labā peles poga.

Dažkārt izvēlnes taustiņš netiek iekļauts, lai atvēlētu vietu atstarpes taustiņam, it īpaši uz portatīvajām un klēpjdatoru tastatūrām. Šajā gadījumā dažām tastatūrām ir izvēlnes funkcijas taustiņš, ko var aktivēt ar funkcijas (Fn) taustiņu.

Konteksta izvēlne ir izvēlne, kas parādās ar labo klikšķi. Izvēlnē ir redzamas funkcijas, kas ir atkarīgas konteksta un funkcijas laukumam, uz kura uzklikšķinājāt. Kad izmantojat taustiņu izvēlne, konteksta izvēlne parādās laukumā, uz kura atrodas kursors.