Izmanto ekrāna tastatūru

Ja jūsu datoram nav pievienota tastatūra vai ja jūs to nevēlieties izmantot, jūs variet ieslēgt ekrāna tastatūru, lai ievadītu tekstu.

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Click on Universal Access.

  3. Spiediet uz Ekrāna tastatūra sadaļā Rakstīšana.

Kad jums ir iespēja rakstīt, ekrāna apakšpusē parādīsies ekrāna tastatūra.

Spiediet pogu 123, lai ievadītu skaitļus un simbolus. Vairāk simbolu ir pieejami, ja spiedīsiet pogu {#*. Lai atgrieztos pie alfabētiskās tastatūras, spiediet pogu Abc.

You can press the keyboard icon to hide the keyboard temporarily. The keyboard will show again automatically when you next press on something where you can use it. To make the keyboard show again, open the messaging tray (by moving your mouse to the bottom of the screen), and press the keyboard icon.