Atslēdz atkārtotos tautiņu spiedienus

Pēc noklusējuma, kad tu turi taustiņu piespiestu, simbols tiks atkārtots tik ilgi, kamēr tu šo taustiņu atlaidīsi. Ja tev ir grūtības noņemt pirkstu no taustiņa pietiekami ātri, tu vari atslēgt šo iespēju vai pamainīt laiku, cik ilgam jāpaiet, kamēr taustiņi sāk atkārtoties.

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Click on Keyboard.

  3. Izslēgt Kad taustiņu tur nospiestu, atkārtot darbību, lai izslēgtu taustiņu atkārtošanu pilnībā.

    Alternatīvi pielāgojiet Aizture slīdni, lai kontrolētu cik ilgi jūs vēlaties, lai būtu jātur nospiests taustiņš pirms to sākt atkārtot, un pielāgojiet Ātrums slīdni, lai kontrolētu cik ātri taustiņa spiedieni tiek atkārtoti.