फाइल्स आणि फोल्डर्स काढून टाका

If you do not want a file or folder any more, you can delete it. When you delete an item it is moved to the Trash folder, where it is stored until you empty the trash. You can restore items in the Trash folder to their original location if you decide you need them, or if they were accidentally deleted.

फाइलला कचरा कुंडीत पाठवण्यासाठी:

  1. इच्छित फाइल कचरा कुंडीत टाकायला निवडण्यासाठी त्यावर एकदा क्लिक करा.

  2. Press Delete on your keyboard. Alternatively, drag the item to the Trash in the sidebar.

The file will be moved to the trash, and you’ll be presented with an option to Undo the deletion. The Undo button will appear for a few seconds. If you select Undo, the file will be restored to its original location.

नेहमीकरिता फाइल्स नष्ट करण्यासाठी, आणि संगणकावरील डिस्कची जागा मोकळी करण्यासाठी, तुम्हाला कचरापेटी रिकामे करावे लागेल. कचरापेटी रिकामे करण्यासाठी, बाजूच्यापट्टीमध्ये कचरापेटी उजवी-क्लिक करा आणि कचरापेटी रिकामे करा निवडा.

फाइल कायमची काढून टाका

तुम्ही नेहमीकरिता फाइल नष्ट करू शकता, कचरापेटीकडे फाइलला न पाठवता.

फाइल कायमची काढून टाकण्यासाठी:

  1. तुम्हाला जी वस्तु काढायची आहे ती निवडा.

  2. Shift कि दाबा आणि दाबून ठेवा, त्यानंतर कळफलकावरील Delete कि दाबा.

  3. यास पूर्ववत् करणे अशक्य असल्यामुळे, तुम्हाला फाइल किंवा फोल्डर नष्ट करायचे आहे याच्या खात्रीकरिता विचारले जाईल.

काढून टाकण्याजोगी साधन वरील नष्ट केलेल्या फाइल्स इतर कार्यप्रणालीवर, जसे कि Windows किंवा Mac OS वर दृश्यास्पद नसू शकते. फाइल्स अजूनही तेथेच आहेत, आणि साधनाला पुन्हा संगणकाशी जुळल्यास उपलब्ध होईल.