दोन-बाजूचे आणि बहु-पृष्ठ मांडणींची छपाई करा

प्रत्येक पृष्ठाच्या पानाच्या दोन्ही बाजूची छपाई करा:

  1. Open the print dialog by pressing Ctrl+P.

  2. छपाई पटलाच्या पृष्ठ मांडणी टॅबवर जा आणि दोन-बाजू ड्रॉप-डाउन सूचीतून पर्याय निवडा. पर्याय बंद केले असल्यास, दोन-बाजू छपाई तुमच्या छपाईयंत्रकरिता उपलब्ध नाही.

    Printers handle two-sided printing in different ways. It is a good idea to experiment with your printer to see how it works.

  3. पेपरच्या प्रत्येक बाजू करिता दस्तऐवजाचे एकापेक्षा जास्त पृष्ठाची छपाई करणे शक्य आहे. असे करण्यासाठी प्रत्येक बाजूचे पृष्ठ पर्यायचा वापर करा.

हा पर्यायांची उपलब्धता छपाईयंत्राच्या प्रकारवर आधारित आहे, तसेच वापरण्याजोगी ॲप्लिकेशनवर. हा पर्याय नेहमी उपलब्ध होणार नाही.