उपयोगी कीबोर्डचे शॉर्टकटस्

हे पृष्ठ कळफलक शार्टकट्सचा अवलोकन पुरवते ज्यामुळे डेस्कटॉप आणि ॲप्लिकेशन्स अधिक कार्यक्षमरित्या वापर करण्यास मदत प्राप्त होईल. माउस किंवा पॉइंटिंग साधनाचा वापर शक्य नसल्यास, फक्त कळफलकसह वापरकर्ता संवादच्या संचारनविषयी अधिक माहितीकरिता कीबोर्ड मार्गदर्शन पहा.

डेस्कटॉपच्या वापर विषयी

Alt+F1 or the

Super key

Switch between the Desktop and running applications. In the desktop, start typing to instantly search your applications, contacts, and documents.

Alt+F2

Pop up command window (for quickly running commands).

Use the arrow keys to quickly access previously run commands.

Super+Tab

पटल अंतर्गत पटकन बदल करा. उलट क्रमवारिकरिता Shift दाबून ठेवा.

Super+`

समान ॲप्लिकेशन, किंवा Super+Tab नंतर निवडलेल्या ॲप्लिकेशनपासून पटलांचा वापर बदला.

US कळफलकवरील हे शार्टकट `चा वापर करते, जेथे ` कि Tabच्या वर असते. सर्व इतर कळफलकांवरील, Super आणि Tabच्या वरील कि शार्टकट असते.

Alt+Esc

Switch between windows. Hold down Shift for reverse order.

Ctrl+Alt+Tab

Give keyboard focus to the taskbar. In the Desktop, switch keyboard focus between the taskbar and the windows. Use the arrow keys to navigate.

Super+A

ॲप्लिकेशन्स यादी दाखवा.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the left.

Shift+Super+

Move the current window one monitor to the right.

Ctrl+Alt+Delete

Show the Power Off dialog.

Super+L

स्क्रीनला कुलूप लावा.

Super+V

Show the notification list. Press Super+V again or Esc to close.

सामान्य संपादन शॉर्टकटस्

Ctrl+A

सगळा मजकुर निवडा किंवा यादीतले घटक.

Ctrl+X

निवडलेल्या मजकूर किंवा घटकांना कापा (काढून टाका) आणि क्लिपबोर्डमध्ये स्थीत करा.

Ctrl+C

निवडलेला मजकुर किंवा घटक क्लिपबोर्डवर कॉपी करा.

Ctrl+V

क्लिपबोर्डवरचे घटक पेस्ट करा.

Ctrl+Z

आदली क्रिया मागे घ्या.

स्क्रीनवरुन पकडणे

Prnt Scrn

स्क्रीनशॉट घ्या.

Alt+Prnt Scrn

पटलाचा स्क्रीनशॉट घ्या.

Shift+Prnt Scrn

पडद्यावरील क्षेत्राचे स्क्रीनशॉट घ्या. पॉइंटर क्रॉसहैरमध्ये बदलते. क्षेत्र निवडण्याकरिता क्लिक करा आणि ओढा.

Ctrl+Alt+Shift+R

Start and stop screencast recording.