टॅबलेट डावखोरी वापरा

काही टॅबलेटस्ला एका बाजुने हार्डवेअर बटणे असतात. डावखोऱ्या लोकांसाठी बटणे बसवण्यासाठी टॅबलेट १८० अंशांनी वळवु शकता. डावखोरेपणावर बदलण्यासाठी:

  1. Go to the Desktop and start typing Wacom Tablet.

  2. Click on Wacom Tablet to open the panel.

  3. Click the Tablet button in the header bar.

    If no tablet is detected, you’ll be asked to Please plug in or turn on your Wacom tablet. Click the Bluetooth Settings link to connect a wireless tablet.

  4. Switch the Left-Handed Orientation switch to on.