Proverite vašu rezervu

Nakon što ste napravili rezervu vaših datoteka, trebali biste da proverite da li je stvaranje rezerve uspešno obavljeno. Ako nije odrađeno kako treba, možete da izgubite važne podatke jer neke datoteke mogu da nedostaju u rezervi.

Kada koristite upravnika datoteka da umnožite ili da premestite datoteke, računar vrši proveru da li su svi podaci ispravno prebačeni. Međutim, ako prebacujete vama vrlo važne podatke, možda ćete želeti da izvršite dodatnu proveru da se uverite da su vaši podaci ispravno prebačeni.

You can do an extra check by looking through the copied files and folders on the destination media. By checking to make sure that the files and folders you transferred are actually there in the backup, you can be extra sure that the process was successful.