Obrišite korisnički nalog

Možete da dodate više korisničkih naloga na vašem računaru. Ako neko više ne koristi vaš računar, možete da obrišete nalog tog korisnika.

Potrebna su vam administratorska prava za brisanje korisničkih naloga.

  1. Type "Settings" into the global search bar on your desktop. Click on the resulting Settings icon, or press Enter, to open.

  2. Click on Users.

  3. Pritisnite Otključaj u gornjem desnom uglu i unesite vašu lozinku.

  4. Izaberite korisnika kojeg želite da obrišete i kliknite na dugme -, ispod spiska naloga na levoj strani, da obrišete nalog tog korisnika.

  5. Svaki korisnik ima svoju ličnu fasciklu za svoje datoteke i podešavanja. Možete da izaberete da zadržite ili da obrišete ličnu fasciklu korisnika. Kliknite obriši datoteke ako ste sigurni da više neće biti korišćeni i ako je potrebno da oslobodite prostor na disku. Ove datoteke su trajno obrisane, i ne mogu biti povraćene. Možete da napravite rezervu datoteka na spoljnom uređaju ili na CD-u pre nego što ih obrišete.