Skärmbilder och skärminspelningar

You can take a picture of your screen (a screenshot) or record a video of what's happening on the screen (a screencast). This is useful if you want to show someone how to do something on the computer, for example. Screenshots and screencasts are just normal picture and video files, so you can email them and share them on the web.

Ta en skärmbild

 1. Install the Screenshot application from the App Center, under the Utilities category, and open it.

 2. In the Take Screenshot window, select whether to grab the whole screen, the current window, or an area of the screen. Set a delay if you need to select a window or otherwise set up your desktop for the screenshot. Then choose any effects you want.

 3. Klicka på Ta skärmbild.

  Om du valde Välj området att fånga kommer markören att ändras till ett hårkors. Klicka och dra ett område som du önskar avbilda.

 4. I fönstret Spara skärmbild, mata in ett filnamn och välj en mapp, klicka sedan på Spara.

  Alternativt, importera skärmbilden direkt i ett bildredigeringsprogram utan att spara det först. Klicka på Kopiera till urklipp och klistra sedan in bilden i det andra programmet eller dra miniatyrskärmbilden till programmet.

Tangentbordsgenvägar

Ta snabbt en skärmbild av skrivbordet, ett fönster eller ett område när som helst via dessa globala tangentbordsgenvägar:

 • Prt Scrn för att ta en skärmbild av skrivbordet.

 • Tryck Alt+uppåtpil för att ta en skärmbild av ett fönster.

 • Skift+Prt Scrn för att ta en skärmbild av ett område som du väljer.

When you use a keyboard shortcut, the image is automatically saved in your Pictures folder with a file name that begins with "Screenshot" and includes the date and time it was taken.

Du kan också hålla ner Ctrl med någon av ovanstående genvägar för att kopiera skärmbilden till urklipp istället för att spara den.

Some keyboards will have a Print Screen button near the top right hand corner. Press it once to take a screenshot.

Gör en skärminspelning

Du kan göra en videoinspelning av vad som händer på din skärm:

 1. Press Ctrl+Alt+Shift+R to start recording what's on your screen.

  A red circle is displayed in the bottom right corner of the screen when the recording is in progress. This indicator does not show up in the video.

 2. Once you've finished, press Ctrl+Alt+Shift+R again to stop the recording.

 3. The video is automatically saved in your Videos folder with a file name that starts with "Screencast" and includes the date and time it was taken.