Växla mellan fönster

Including all applications in the window switcher makes switching between tasks a single-step process and provides a full picture of which applications are running.

  • Press Alt+Tab to bring up the window switcher.

  • Release Alt to select the next (highlighted) window in the switcher.

  • Otherwise, still holding down the Alt key, press Tab to cycle through the list of open windows, or Shift+Tab to cycle backwards.

Windows in the window switcher are grouped by application. Previews of applications with multiple windows pop down as you click through. Hold down Alt and press ` (or the key above Tab) to step through the list.

  • Du kan också flytta mellan programikonerna i fönsterväxlaren med - eller -tangenterna eller välja en genom att klicka på den med musen.

  • Förhandsvisningar av program med ett enda fönster kan visas med -tangenten.