เลียนแบบการคลิกโดยวางเม้าส์ด้านบน

คุณสามาคลิกหรือลากได้เพียงวางตัวชี้เมาส์เหนือตัวควบคุมหรือวัตถุบนหน้าจอ นี่จะมีประโยชน์มากคุณหากขยับเมาส์และคลิกไปพร้อมกันได้ลำบาก ฟีเจอร์นี้เรียกว่า Hover Click หรือ Dwell Click

เมื่อเปิดใช้ โฮเวอร์คลิก คุณสามารถเลื่อนเม้าส์ไปตรงส่วนควบคุม ปล่อยเม้าและรอสักครู่ ก่อนที่ปุ่มนั้นจะถูกคลิก

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ การเข้าถึงจากทั่วโลก(Universal Access).

  3. กด ตัวช่วยคลิกในส่วนการชี้และคลิก

  4. ปรับ โฮเวอร์คลิก เป็น เปิด

หน้าต่างโฮเวอร์คลิกจะเปิดขึ้น และจะอยู่เหนือหน้าต่างอื่นๆ คุณสามารถใช้หน้าต่างนี้เพื่อเลือกว่าจะเป็นการคลิกแบบใดเมื่อคุณนำเมาส์ไปวางด้านบน เช่น หากคุณเลือก คลิกแบบทุติยภูมิ คุณจะคลิกขวาเมื่อนำเมาส์ไปวางด้านบน หลังจากคุณดับเบิลคลิก, คลิกขวา หรือลาก คุณจะกลับไปยังการคลิกโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณวางเครื่องหมายเม้าส์ไว้เหนือปุ่มใดปุ่มหนึ่งโดยไม่ขยับ จะค่อยๆ เปลี่ยนสี เมื่อเปลี่ยนสีเต็มที่แล้ว ปุ่มจะถูกคลิก

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Delay เพื่อเปลี่ยนระยะเวลาที่คุณต้องวางตัวชี้เมาส์ค้างไว้ก่อนคลิก

คุณไม่จำเป็นต้องถือเม้าส์นิ่งมากๆ ในการวางเหนือปุ่มเพื่อคลิก พอยน์เตอร์จะสามารถขยับได้เล็กน้อย และยังคงคลิกได้ แต่หากขยับมากไป จะไม่สามารถคลิกได้

ปรับเปลี่ยนการตั้งค่า Motion threshold เพื่อเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าการเคลื่อนไหวของตัวชี้ที่ยังคงจัดว่าเป็นว่าการลอยเหนือรายการ