เปลี่ยนขนาดข้อความบนหน้าจอ

หากคุณพบปัญหาในการอ่านข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดอักษรได้

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ การเข้าถึงจากทั่วโลก(Universal Access).

  3. สลับข้อความขนาดใหญ่ไปเป็นเปิดในส่วนการมองเห็น

อีกทางเหลือหนึ่ง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงขนาดตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วโดยคลิกที่ ไอคอนการเข้าถึง บนแถบงานและเลือก Large Text

ในแอพพลิเคชั่นจำนวนมาก คุณสามารถเพิ่มขนาดข้อความได้ตลอดเวลาโดยกดที่ Ctrl++ หากต้องการลดขนาดข้อความ กด Ctrl+-.