เลียนแบบการคลิกขวาด้วยเม้าส์

คุณสามารถคลิกขวาได้โดยการกดปุ่มเมาส์ข้างซ้าย นี่จะมีประโยชน์มากหากคุณเคลื่อนไหวนิ้วแต่ละนิ้วบนมือข้างหนึ่งได้ลำบาก หรือหากอุปกรณ์ชี้ของคุณมีเพียงปุ่มเดียว

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ การเข้าถึงจากทั่วโลก(Universal Access).

  3. กด ตัวช่วยคลิกในส่วนการชี้และคลิก

  4. ปรับ เลียนแบบการคลิกขวา (Simulated Secondary Click)เป็น เปิด

คุณสามารถเปลี่ยนว่าคุณจะต้องกดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายไว้นานเท่าใดก่อนที่ระบบจะทราบว่าเป็นการคลิกขวาด้วยการเปลี่ยนความล่าช้าในการตอบรับ

ในการคลิกขวาด้วย simulated secondary click กดค้างปุ่มเมาส์ด้านซ้ายในตำแหน่งที่ปกติคุณจะคลิกขวา ตัวชี้จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่อคุณคลิกค้างปุ่มเมาส์ด้านซ้าย เมื่อมันเป็นสีนำ้เงินทั้งหมดแล้ว ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อคลิกขวา

พอยเตอร์แบบพิเศษบางชนิด เช่น พอยเตอร์ปรับขนาด จะไม่มีการเปลี่ยนสี คุณยังคงสามารถใช้การคลิกรองแบบจำลองได้ตามปกติ ถึงแม้คุณจะไม่เห็นการตอบรับใดๆ จากพอยเตอร์ก็ตาม

ถ้าคุณใช้ เมาส์คีย์ คุณสามารถคลิกขวาได้ด้วยการกด 5 บนแป้นพิมพ์ค้างไว้