เปิดใช้ปุ่มตรึง

แป้นตรึง ช่วยให้คุณกดแป้นพิมพ์ลัดทีละแป้นแทนที่จะต้องกดทุกแป้นค้างไว้พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น คีย์ลัด Super+Tab ที่ใช้สลับหน้าต่าง หากไม่ได้เปิดแป้นตรึง คุณจะต้องกดแป้นทั้งสองค้างไว้พร้อมกัน แต่หากเปิดใช้แป้นตรึง การกด Super แล้วกด Tab จะให้ผลแบบเดียวกัน

คุณอาจต้องการเปิดปุ่มตรึง หากคุณไม่สามารถกดหลายปุ่มพร้อมกันได้

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ การเข้าถึงจากทั่วโลก(Universal Access).

  3. กด ตัวช่วยการพิมพ์(AccessX) ในส่วนการพิมพ์

  4. เปลี่ยน สติ๊กกี้คีย์เป็นเปิด

เปิดและปิดสติ๊กกี้คีย์ อย่างรวดเร็ว

ภายใต้เปิดใช้งานคีย์บอร์ด เลือกเปิดคุณสมบัติการเข้าถึงจากคีย์บอร์ดเพื่อเปิดและปิดการใช้งานปุ่มตรึงจากคีย์บอร์ดเมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณสามารถกดปุ่ม Shift ห้าครั้งติดกันเพื่อปิดหรือปิดการใช้งานปุ่มตรึง

คุณยังสามารถเปิดปิดการใช้สติ๊กกีคีย์โดยคลิกที่ ไอคอนการเข้าถึง ในแถบงานและเลือก Sticky Keys ไอคอนการเข้าถึงจะแสดงขึ้นเมื่อมีการตั้งค่าที่ต้องเปิดจากพาเพล การเข้าถึงจากทั่วโลก

หากคุณกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกัน คุณสามารถทำให้ปุ่มสติ๊กกี้คีย์ปิดตัวเองลงชั่วคราวเพื่อให้คุณใส่ทางลัดแป้นพิมพ์ได้ตามวิธีปกติ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปิดใช้แป้นตรึงแต่กด Super และ Tab พร้อมกัน แป้นตรึงจะไม่รอให้คุณกดแป้นอื่นเมื่อเปิดใช้ตัวเลือกนี้ แต่จะรอถ้าคุณกดเพียงแป้นเดียว ตัวเลือกนี้จะมีประโยชน์เฉพาะในกรณีที่คุณสามารถกดแป้นพิมพ์ลัดหลายแป้นได้พร้อมกัน (เช่น แป้นที่อยู่ใกล้กัน)

เลือก ปิดใช้งานหากกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกัน เพื่อเปิดใช้งานสิ่งนี้

คุณสามารถให้คอมพิวเตอร์ส่งเสียง "บี๊บ" เมื่อเริ่มใช้ทางลัดคีย์บอร์ดและเปิดใช้สติ๊กกีคีย์ ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณต้องการทราบว่าสติ๊กกีคีย์ต้องให้มีการพิมพ์ทางลัดในคีย์บอร์ด ดังนั้นการกดแป้นครั้งหน้าจะถือเป็นส่วนหนึ่งของทางลัด เลือก บี๊บ เมื่อแป้นการแก้ไขถูกกด เพื่อเปิดใช้งาน