ทำให้หน้าจอกระพริบตามเสียงการแจ้งเตือน

คอมพิวเตอร์ของคุณจะแสดงเสียงแจ้งเตือนแบบเรียบง่าย ในบางประเภทของข้อความและกิจกรรม หากคุณมีปัญหาในการได้ยินเสียงเหล่านั้น คุณอาจปรับให้ทั้งหน้าจอขณะนั้นกระพริบเมื่อมีการเล่นเสียงแจ้งเตือน

นี่อาจมีประโยชน์หากคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุณจำเป็นต้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณเงียบ เช่น ในห้องสมุด ดู เลือกหรือปิดเสียงแจ้งเตือน เพื่อเรียนรู้วิธีปิดเสียงเตือน จากนั้นเปิดการเตือนทางการมองเห็น

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ การเข้าถึงจากทั่วโลก(Universal Access).

  3. กดการแจ้งเตือนด้วยภาพในส่วนการได้ยิน

  4. ปรับ การแจ้งเตือนวิชวลเป็น เปิด

  5. เลือกว่าคุณต้องการให้หน้าจอทั้งหมดหรือเฉพาะชื่อหน้าต่างปัจจุบันที่จะสว่างขึ้น

คุณสามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนวิชวลได้อย่างรวดเร็วด้วยการคลิก ไอคอนการเข้าถึงในแถบงานและเลือก การแจ้งเตือนวิชวล