การเข้าถึงสำหรับทุกอุปกรณ์

Endless มีเทคโนโลยีช่วยเหลือต่างๆ เพื่อช่วยผู้ใช้ที่ทุพพลภาพและต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ และใช้งานด้วยเครื่องมือช่วยเหลือทั่วๆ ไป สามารถเพิ่มเมนูการเข้าใช้งานไปไว้ในแถบงานได้ ทำให้สามารถเข้าใช้งานฟีเจอร์ช่วยเหลือต่างๆ ได้มากมาย

ผู้มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหว