ทำให้เคอร์เซอร์คีย์บอร์ดกะพริบ

หากคุณหาเคอร์เซอร์ของคีย์บอร์ดในกล่องข้อความยาก คุณอาจทำให้เคอร์เซอร์กระพริบ เพื่อให้ระบุตำแหน่งได้ง่ายขึ้น

  1. พิมพ์ "Settings" ลงในแถบการค้นหาทั้งหมดบนเดสก์ท็อปของคุณ จากนั้นคลิกบนไอคอนการตั้งค่าที่ปรากฎ หรือกดปุ่ม Enter เพื่อเปิด

  2. คลิกที่ คีย์บอร์ด

  3. เลือก เคอร์เซอร์กะพริบในช่องข้อความ

  4. ใช้ตัวเลื่อน ความเร็วเพื่อปรับความเร็วในการกระพริบของเคอร์เซอร์