คลิกขวาด้วยคีย์บอร์ดของคุณ

แป้น เมนู หรืออีกชื่อหนึ่งคือแป้น แอพพลิเคชัน คือแป้นที่พบได้บนแป้นพิมพ์สำหรับ Windows บางรุ่น แป้นนี้มักอยู่ที่ด้านล่างขวาของแป้นพิมพ์ ถัดจากแป้น Ctrl แต่ก็ผู้ผลิตแป้นพิมพ์ก็อาจวางไว้ในตำแหน่งอื่นได้ โดยส่วนใหญ่บนแป้นจะมีรูปเคอร์เซอร์ลอยอยู่เหนือเมนู: Menu key icon

ฟังก์ชั่นดั้งเดิมของแป้นนนี้คือเพื่อเปิดใช้เมนูเนื้อหาด้วยคีย์บอร์ดแทนที่จะต้องใช้เม้าส์คลิกขวา: ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณไม่มีเม้าส์หรืออุปกรณ์แบบเดียวกัน หรือเมื่อเม้าส์ไม่มีปุ่มให้คลิกขวา

ปุ่ม Menu บางครั้งจะถูกข้ามไปเนื่องจากการใช้สอยพื้นที่ โดยเฉพาะบนแป้นพิมพ์แบบพกพาและแล็ปท็อป ในกรณีนี้ บางแป้นพิมพ์มจะรวมปุ่มฟังก์ชั่น Menu ที่สามารถเปิดใช้งานได้โดยรวมกับปุ่มฟังก์ชั่น Facebook

เมนูเนื้อหา คือเมนูที่แสดงขึ้นมาเมื่อคุณคลิกขวา เมนูที่คณเห็นนี้ จะขึ้นอยู่กับเนื้อหาและฟังก์ชั่นในบริเวณที่คุณคลิกขวาเลือก เมื่อคุณใช้แป้น เมนู เมนูเนื้อหาจะแสดงขึ้นมา สำหรับบริเวณของหน้าจอที่เคอร์เซอร์ของคุณวางอยู่ในขณะที่กดแป้นนั้น